Sofi Strand

Muségatens Blomster
Stavanger, Sør-Rogaland

Klasse A

Sofie
Oppgave 1
Sofi_2
Oppgave 2